Over G&T Express

De Garmer & Thesinger Express bestaat sinds 1975 en wordt gemaakt en geschreven door vrijwilligers.
Aly Pepping uit Thesinge verzorgt de opmaak. De krant wordt gedrukt door NetzoDruk te Groningen.

Opmaak- en drukkosten worden gedekt door inkomsten uit abonnementen en advertenties.
De G&T Express is een stichting, is niet BTW-plichtig en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02077025.

Abonnement
De kosten van een abonnement bedragen € 16,00 per jaar (automatische incasso: € 12,75 p.j.).
Postabonnees betalen het basistarief + portokosten. Opgeven? Zie de pagina Contact.

Adverteren
U kunt adverteren volgens een door u gewenst schema: maandelijks, om de maand of in een bepaalde periode.
Wij informeren u graag over de tarieven en voorwaarden. Zie de pagina Contact.

Stoomfluitjes (mits niet commercieel) zijn gratis voor particulieren. Gaarne inleveren per e-mail.

Historie
Op de pagina Archief kunt u grasduinen in ons archief.
U kunt alle kranten doorzoeken op een woord of zinsnede, of een specifieke krant opvragen.
Tevens vindt u daar een lijst van alle hoofdartikelen en foto's van de maand vanaf april 1999.

De redactie

Eindredactie:G Hillie Ramaker-Tepper050 541 5335
G Marja Wijnand06 41 160 523
T Rudy Noordenbos050 302 2742
T Yvonne Broekhuizen06 51 033 796
Overige redactieleden:GarmerwoldeThesinge
Harjo de PoelTruus Top
Tjakko Tjakkes (secr. / penningm.)Metha Nijkamp
Marian BaardaLucie Kol
Anne BennekerIrene Plaatsman
Jan Ceulen (voorzitter)
Roelie Karsijns
Fotograaf Garmerwolde:VACANT
Fotografen Thesinge:Koos van de Belt050 302 3432
Henk Tammens06 50 257 853

 

Deze website wordt gehost door BeeBeeC InternetOntwerp: Ceulen ICT en Beeldbrouwer