Over de G&T Express

De Garmer & Thesinger Express bestaat sinds 1975 en wordt gemaakt en geschreven door vrijwilligers.
Aly Pepping uit Thesinge verzorgt de opmaak. De krant wordt gedrukt door Drukkerij Groningen te Groningen.

Opmaak- en drukkosten worden gedekt door inkomsten uit abonnementen en advertenties.
De G&T Express is een stichting, is niet BTW-plichtig en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02077025.

Abonnement
Door de sterk gestegen inflatie zijn wij per april 2024 gedwongen het tarief te verhogen naar € 16,00. (De laatste keer dat het tarief werd verhoogd was in april 2014!)
De kosten van een abonnement bedroegen € 13,50 p.j. (automatische incasso).
Postabonnees betalen het basistarief + portokosten.
Daarnaast bieden we (buiten de dorpen) ook een digitaal abonnement (PDF per e-mail) voor het basistarief.
Opgeven? Zie de pagina Contact.

Adverteren
U kunt adverteren volgens een door u gewenst schema: maandelijks, om de maand of in een bepaalde periode.
Adverteerders ontvangen de krant gratis, buiten de dorpen als PDF per e-mail.
Wij informeren u graag over de tarieven en voorwaarden.
Zie de pagina Contact.

Stoomfluitjes (mits niet commercieel) zijn gratis voor particulieren. Gaarne inleveren per e-mail.

Historie
Op de pagina Archief kunt u grasduinen in ons archief.
U kunt alle kranten doorzoeken op een woord of zinsnede, of een specifieke krant opvragen.
Tevens vindt u daar een lijst van alle hoofdartikelen en foto's van de maand vanaf april 1999.

De redactie

Garmerwolde Thesinge
Contact redactie: Hillie Ramaker-Tepper Metha Nijkamp
050 541 5335 050 302 3217
Overige leden: Annemarijke Boonstra (penningm./secr.) Truus Top
Harjo de Poel Lucie Kol
Marian Baarda Jan Ceulen (voorz./secr.)
Anne Benneker Irene Plaatsman
Margriet de Haan Yvonne Broekhuizen
Roelie Karsijns
Jan van Dehn
Elise Vliem
Nienke Breukink-van der Leij
Fotografen: Patrizia Meijer Koos van de Belt
06 30 754 216 050 302 3432

 

Deze website wordt gehost door BeeBeeC Internet Ontwerp: Ceulen ICT en Beeldbrouwer