Over de G&T Express

De Garmer & Thesinger Express bestaat sinds 1975 en wordt gemaakt en geschreven door vrijwilligers.
Aly Pepping uit Thesinge verzorgt de opmaak. De krant wordt gedrukt door Drukkerij Groningen te Groningen.

Opmaak- en drukkosten worden gedekt door inkomsten uit abonnementen en advertenties.
De G&T Express is een stichting, is niet BTW-plichtig en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02077025.

Abonnement
De kosten van een abonnement bedragen € 13,50 p.j. (automatische incasso).
Postabonnees betalen het basistarief + portokosten.
Daarnaast bieden we (buiten de dorpen) ook een digitaal abonnement (PDF per e-mail) voor het basistarief.
Opgeven? Zie de pagina Contact.

Adverteren
U kunt adverteren volgens een door u gewenst schema: maandelijks, om de maand of in een bepaalde periode.
Adverteerders ontvangen de krant gratis, buiten de dorpen als PDF per e-mail.
Wij informeren u graag over de tarieven en voorwaarden.
Zie de pagina Contact.

Stoomfluitjes (mits niet commercieel) zijn gratis voor particulieren. Gaarne inleveren per e-mail.

Historie
Op de pagina Archief kunt u grasduinen in ons archief.
U kunt alle kranten doorzoeken op een woord of zinsnede, of een specifieke krant opvragen.
Tevens vindt u daar een lijst van alle hoofdartikelen en foto's van de maand vanaf april 1999.

De redactie

Garmerwolde Thesinge
Contact redactie: Hillie Ramaker-Tepper Metha Nijkamp
050 541 5335 050 302 3217
Overige leden: Tjakko Tjakkes (penningm./secr.) Truus Top
Harjo de Poel Lucie Kol
Marian Baarda Jan Ceulen (voorz./secr.)
Anne Benneker Irene Plaatsman
Margriet de Haan Yvonne Broekhuizen
Roelie Karsijns
Jan van Dehn
Elise Vliem
Fotografen: Patrizia Meijer Koos van de Belt
06 30 754 216 050 302 3432

 

Deze website wordt gehost door BeeBeeC Internet Ontwerp: Ceulen ICT en Beeldbrouwer