Kopij

Stukken over elk (dorpgerelateerd) onderwerp zijn welkom, mits voorzien van uw naam.
De redactie is bereid de naam van de schrijver weg te laten indien daar een goede reden voor is.
Wij behouden ons het recht voor om kopij niet te plaatsen, in te korten en / of te redigeren.

Kopij uiterlijk medio de maand (zie hieronder) en zo mogelijk eerder inleveren,
bij voorkeur per e-mail (gentexpress(at)hotmail.com) of anders bij:
Dorpsweg 26 Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16 Thesinge.
Kopij of wijzigingen die te laat worden ingeleverd kunnen helaas niet meer worden behandeld.

Kopijsluiting volgende krant: zaterdag 15 juni 2024
Verschijning volgende krant: vrijdag 28 juni 2024

Schema 2024

editie kopijsluiting verschijnt     editie kopijsluiting verschijnt
jul 13 26     aug 17 30
sep 14 27     okt 19 1-11
nov 16 29     dec 7 20