Kopij

Stukken over elk (dorpgerelateerd) onderwerp zijn welkom, mits voorzien van uw naam.
De redactie is bereid de naam van de schrijver weg te laten indien daar een goede reden voor is.
Wij behouden ons het recht voor om kopij niet te plaatsen, in te korten en / of te redigeren.

Kopij uiterlijk medio de maand (zie hieronder) en zo mogelijk eerder inleveren,
bij voorkeur per e-mail (gentexpress(at)hotmail.com) of anders bij:
Dorpsweg 26 Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16 Thesinge.
Kopij of wijzigingen die te laat worden ingeleverd kunnen helaas niet meer worden behandeld.

Kopijsluiting volgende krant: zaterdag 16 september 2023
Verschijning volgende krant: vrijdag 29 september 2023

Schema 2023

editie kopijsluiting verschijnt     editie kopijsluiting verschijnt
okt 14 27          
nov 11 24     dec 09 22