Kopij

Stukken over elk (dorpgerelateerd) onderwerp zijn welkom mits voorzien van uw naam.
De redactie is bereid de naam van de schrijver weg te laten indien daar een goede reden voor is.
Wij behouden ons het recht voor om kopij niet te plaatsen, in te korten en / of te redigeren.

Kopij uiterlijk medio de maand (zie hieronder) en zo mogelijk eerder inleveren,
bij voorkeur per e-mail (gentexpress(at)hotmail.com) of anders bij:
Dorpsweg 26 Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16 Thesinge.
Kopij of wijzigingen die te laat worden ingeleverd kunnen helaas niet meer worden behandeld.

Kopijsluiting volgende krant: zaterdag 15 januari 2022
Verschijning volgende krant: vrijdag 28 januari 2022

Schema 2022

editie kopijsluiting verschijnt     editie kopijsluiting verschijnt
feb 12 25          
mrt 20 1 apr     apr 16 29
mei 21 3 jun     jun 18 1 jul
jul 16 29     aug 13 26
sep 17 30     okt 15 28
nov 12 25     dec 10 23