Helaas!

Door een fout bij de drukker is de krant wel gedrukt, maar niet gevouwen en geniet.
De G&T zal tot onze spijt pas in de loop van de week kunnen worden bezorgd.