Kopij

Stukken over elk (dorpgerelateerd) onderwerp zijn welkom mits voorzien van uw naam.
De redactie is bereid de naam van de schrijver weg te laten indien daar een goede reden voor is.
Wij behouden ons het recht voor om kopij niet te plaatsen, in te korten en / of te redigeren.

Kopij uiterlijk medio de maand (zie hieronder) en zo mogelijk eerder inleveren,
bij voorkeur per e-mail (gentexpress(at)hotmail.com) of anders bij:
Dorpsweg 26 Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16 Thesinge.
Kopij of wijzigingen die te laat worden ingeleverd kunnen helaas niet meer worden behandeld.

Kopijsluiting volgende krant: zondag 19 januari 2020
Verschijning volgende krant: vrijdag 31 januari 2020

Schema 2020

editie kopijsluiting verschijnt     editie kopijsluiting verschijnt
feb 16 28          
mrt 15 27     apr 12 24
mei 17 29     jun 14 26
jul 19 31     aug 16 28
sep 20 2 okt     okt 18 30
nov 15 27     dec 6 18