Kopij

Stukken over elk (dorpgerelateerd) onderwerp zijn welkom, mits voorzien van uw naam.
De redactie is bereid de naam van de schrijver weg te laten indien daar een goede reden voor is.
Wij behouden ons het recht voor om kopij niet te plaatsen, in te korten en / of te redigeren.

Kopij uiterlijk medio de maand (zie hieronder) en zo mogelijk eerder inleveren,
bij voorkeur per e-mail (gentexpress(at)hotmail.com) of anders bij:
Dorpsweg 26 Garmerwolde of G.N. Schutterlaan 16 Thesinge.
Kopij of wijzigingen die te laat worden ingeleverd kunnen helaas niet meer worden behandeld.

Kopijsluiting volgende krant: zaterdag 10 december 2022
Verschijning volgende krant: vrijdag 23 december 2022

Schema 2023

editie kopijsluiting verschijnt     editie kopijsluiting verschijnt
jan 14 27     feb 11 24
mrt 18 31     apr 15 28
mei 13 26     jun 17 30
jul 15 28     aug 12 25
sep 16 29     okt 14 27
nov 11 24     dec 09 22