Een week te laat

Door het plotselinge faillissement van Netzodruk hebben we voor de junikrant moeten uitwijken naar een andere drukker. Dat leek prima te gaan, maar de zending was bij pakketdienst DHL op drift geraakt en was op 1 juli nog steeds niet bij ons aangekomen.

Toen ze eindelijk op donderdag 2 juli arriveerden (exact een week te laat, dat kostte het DHL om twee dozen van Westerbroek naar Thesinge te brengen) werden de kranten uiteraard haastjerepje rondgedeeld. Pas daarna bleek dat het om een misdruk ging: de middelste vier pagina's ontbraken.

Inmiddels zult u gemerkt hebben dat u de dag erna opnieuw een G&T ontving, ditmaal mét de pagina's 5 t/m 8. Alleen de abonnees van Garmerwolde is deze chaos bespaard gebleven - zij kregen direct de volledige krant.

Onze excuses voor de overlast.