Foutje ...

Door een fout van de drukker zijn de pagina's 6 en 17 in sommige exemplaren van de kerstkrant mislukt.
U kunt hier de pagina's downloaden of afdrukken, of ze hieronder lezen.
Indien u een nieuw exemplaar wenst (er is nog een beperkte voorraad schone kranten) kunt u zich wenden tot een van de redactiecontactpresonen (zie colofon achterop de krant).
Onze excuses voor de overlast.