U vindt heel veel informatie over Garmerwolde en Thesinge op:
www.garmerwolde.net en www.thesinge.com.

Agenda dorpsactiviteiten

Elke woensdag
Thesinge, Trefpunt; 9.00 - 11.30 uur: Inloopochtend Noaberstee.
Elke zaterdag
Thesinge; vanaf 16.00 uur: Café Molenzicht open.    
Zaterdag 29 december
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen oud papier.
Maandag 31 december
Thesinge, Scheuvelhoes; 15.00 uur: Oudejaarsborrel en carbidschieten.
Dinsdag 1 januari
- Garmerwolde, Kerktoren; 00.00 uur: Kloksmeren, elkaar ontmoeten en een borrel drinken.
- Thesinge, Kloosterkerk; 00.00 uur: Kloksmeren, gelukkig nieuwjaar wensen met een borrel.
- Thesinge, Trefpunt; 0.30 uur: (F)oud(t) en Nieuw.
Dinsdag 8 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 uur: Klaverjassen bij ‘De Soos’.
Vrijdag 11 januari
- Garmerwolde; vanaf 18.00 uur: Ophalen oud papier.
- Garmerwolde, De Leeuw: Uitgebreide Nieuwjaarsborrel om te vieren dat Garmerwolde per 1 januari 2019 bij de gemeente Groningen hoort. Nadere info volgt via een flyer.
Donderdag 17 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 14.30 uur: Nijjoarsveziede Garmerstee m.m.v. Bertha Jager uit Hooghalen. Info: Hillie Ramaker, tel. 050 541 5335.
Zaterdag 19 januari
Thesinge, Molenzicht; 20.00 uur: Nijjoarsveziede met allerlaatste Thomasvaer en Pieternel.
Maandag 21 januari
Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 uur: Themagroep FSC (Festiviteiten, Sport en Cultuur).
Dinsdag 22 januari
- Garmerwolde, De Leeuw; 20.00 uur: Inloopavond themagroep DOR (Duurzaamheid Openbare Ruimte) over de realisatie van een duurzaam dorpshuis.
- Thesinge, Trefpunt; 19.30 uur: Bijeenkomst over de inrichting van de Lageweg. Aanwonenden en gebruikers van de Lageweg zijn van harte uitgenodigd.
Donderdag 24 januari
Garmerwolde, Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen.
Beide dorpen; vanaf 8.00 uur: GoudGoed – zie afvalwijzer.
Vrijdag 25 januari
Thesinge, Trefpunt; 20.00 uur: Stichting Felicitas met een lezing door Menno de Bree: 'Waarom het onmogelijk is gelukkig te worden van je werk'. Entree: € 7,00.
Zaterdag 26 januari
- Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen oud papier.
- Thesinge, café Molenzicht; 19.30 uur: Kaartclub ‘De Eendracht’.